Kamerové systémy Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 27 Červen 2009 17:08

Kamerový systém je velmi významným prostředkem pro monitorování a to nejen pro bezpečnostní účely. Součásti kamerového systému jsou kamery (černobíké, barevné), monitory, videopřepínače, multiplexery, záznamová zařízení analogová i digitální, detektory pohybu, přenosové cesty (metalické, optické), popřípadě audio komponenty.

 
 
 

Právní aspekty

Informační povinnost podle § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Oznamovací (registrační) povinnost podle § 16 zákona

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.

Poznámka: Oznamovací povinnosti podléhá i rozšíření, omezení či změna účelu kamerového systému.

Návod na umístění štítku

Na štítek doplňte provozovatele kamerového systému a telefonní spojení na osobu, která subjekty údajů bude informovat o tom, proč a jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje.

Štítky umístěte po obvodu a u vchodů do objektu, tak aby byl subjekt údajů upozorněn na skutečnost, že vstupuje do monitorovaného prostoru. Tomu podřiďte umístění i velikost štítku (formát A6,A5,A4).

Vyplněný a takto umístěný štítek odpovídá zveřejněným stanoviskům Úřadu na ochranu osobních údajů k informační povinnosti správce kamerového systému.

Aktualizováno ( Pátek, 10 Červenec 2009 19:18 )